Edukativna verzija

Školama i akademskim institucijama omogućujemo besplatno instaliranje edukativne verzije našeg programskog rešenja.
Studentima se na taj način omogućuje praktično orijentisana edukacija na modernom stručnom programskom rešenju.

Posebno napominjemo kompatibilnost sa BIM modelom.
BIM je skraćenica za “Building information modeling”, odnosno projektovanje objekata pomoću informacija. Ovaj proces omogućuje ranije donošenje odluka, bolju dokumentaciju, poboljšanu analizu pre izgradnje, početkom i tokom izgradnje.
Svi partneri profitiraju kroz odlike ovoga modeliranja, kao što su ažurnost, visok kvalitet i pristupačni podaci o dizajnu, izvedbi, te trenutnom statusu projekta. Cilj je postići što tačniji i predmerno efikasniji proces projektovanja, konstruisanja i izgradnje.
GALA je program koji omogućava učitavanje 3D modela, te pomoću tog modela izradu predmera, organizacije (WBS), planiranja i kontrole izvršenja.
Na taj način, osim 3D modela, dobijaju se podaci o količinama resursa (planirano, utrošeno, trebalo utrošiti), Finansijskom(EVA) i vremenskom stanju projekta ( Gantogram, S-krive), te naravno 3D prikaz stanja.

Za sve informacije molimo kontaktirajte nas klikom ovde.