MS Windows (Desktop) verzija


Osnovne informacije

GALA construction software je programsko rešenje za "Upravljanje i praćenje projekata" svih faza procesa izvođenja koje u potpunosti rešava pitanja kalkulacija, planiranja, kontrole utrošaka, obračuna izvedenih radova. Nastalo na osnovu 13-godišnjeg rada stručnih ljudi iz područja građevinarstva, ekonomije i finansija, zadnjih godina u razvoj je uključen Građevinski fakultet u Zagrebu (organizacija i ekonomika građenja) predvođen dr. sc. Mladenom Vukomanovićem.


Danas se GALA razvija u smeru integracije troškova, vremena i kvaliteta, u integralni - holistički sastem za upravljanje građevinskim projektima. Uz standardne module, program sadrži i modul za mrežno planiranje, koji uključuje gantogram, brojne histograme, S-krive, izveštaje (narudžbe materijala po periodu, očekivani prihod/rashod itd.), Earned value analizu, Budžetiranje i brojne druge alate neophodne za uspešno vođenje i kontrolu projekata.


Desktop (Windows) verzija programa se instalira i izvršava na MS Windows računarima. Program se može koristiti kao klijent/server aplikacija - baza se nalazi na serveru i svi umreženi klijenti koriste iste podatke. Program je takođe moguće koristiti kao "single" aplikaciju na jednom računaru.
Program se takođe može instalirati na udaljenom računaru i pristupiti mu se može pomoću Windows RDC (Remote Desktop Connection) modula.image