Pitanja i odgovori

Za dodatna pitanja i pojašnjenja, slobodno pošaljite email ili nazovite na +381 (0)64 6182 007


Da li postoji mogućnost neobavezne prezentacije programa?

Naravno. To je ono što svakako želimo. Na takvoj prezentaciji u trajanju od cca. 1 sat, naš prezenter će Vam pokazati sve mogućnosti programa, te porazgovarati o Vašem načinu poslovanja i potrebama.

Da li je moguće raditi sa udaljene lokacije (gradilišta) sa podacima u office-u, ako koristim Windows verziju?

Da. Bilo da radite putem ADSL-a, ili nekom od kartica sa prenosnog računara, moguće je unositi npr. dnevnu realizaciju, raditi situaciju, raditi skladišne dokumente itd.

Koje su osnovne prednosti programa?

Program je koncipiran tako da je u prvom redu intuitivan, razumljiv i jednostavan za korišćenje. Sa druge strane, obuhvata sva bitna područja koja su potrebna kako bi mogao u što kraćem vremenu izraditi kvalitetnu ponudu. Uz osnovne stvari kao što su normiranje stavki upotrebom gotovih normi, tu su i importi/eksporti iz i prema MS Excel-u (kao npr. eksport kompletnog utroška materijala, unos cena od strane komercijalne službe, te importovanje tih cena u već gotov predmer (rekalkuliranje). Isto tako, tu su moduli koji Vam omogućavaju da planirate potrebno vreme za izvršenje radova, da pratite planirane/utrošene/overene količine, da izradite situaciju klikom miša itd. Posebno napominjemo mogućnost vođenja projekta putem mrežnog plana, koji smo napravili u saradnji sa Građevinskim fakultetom u Zagrebu.

Kako su rešeni ispisi iz programa?

Program ima integrisani dizajner izveštaja. Tako možete (uz standardne izveštaje koji dolaze uz program) i sami menjati postojeće ili izrađivati potpuno nove izveštaje. Uz to, možete dobijati podatke u obliku grafikona, ispisivati direktno u MS Excel, MS Word, PDF, HTML i ostale formate. Takođe, svaki izveštaj se može poslati i emailom direktno iz aplikacije.

Da li je moguće voditi skladište materijala po određenom predmeru?

Da. Na skladištu je moguće definisati da li se skladište vodi za određeni projekat, za određeni predmer, ili neozavisno od bilo čega (npr. Centralno skladište). Isto tako, moguće je uneti neograničeni broj skladišta za projekat/predmer, ili nevezano za bilo koji dokument.

Naša firma ima specifične zahteve. Kako to rešiti?

Spremni smo na doradu programa prema Vašim potrebama. Za svaku doradu, izradićemo projektni zadatak i usaglasiti detalje. Na taj način ste sigurni da plaćate ono što Vam stvarno treba i u ugovorenom vremenu.

U knjigovodstvu koristimo jedan poznati ERP sistem. Da li je moguće podatke iz programa GALA prebaciti tamo?

Svakako nam se javite. Već imamo neka rešenja a u interesu nam je da se povežemo sa vodećim ERP rešenjima u regionu.

Kako je rešeno planiranje, odnosno praćenje realizacije i utrošci resursa?

Putem izrade plana rada, unosom realizacije stavke (gde se automatski pridružuju resursi, a operater u svako vreme može intervenisati), te korišćenjem mrežnog plana. Uneti podaci se koriste u građevinskoj knjizi, te prikazu utrošaka materijala (utrošnica) u obliku planirano - utrošeno - overeno.

Da li je moguće koristiti program u drugim zemljama, osim Srbije?

Da. Program ima ugrađen modul za prevod, kao i opcije definisanja različitih stopa PDV-a, logotipa, oznake novca. Uz mogućnost kreiranja cenovnika u EUR, KM, RSD itd. program je spreman za korišćenje u bilo kojoj zemlji.

Koliko korisnika postoji u referentnoj listi?

Program se koristi u više od 240 firmi, a najveći korisnici zapošljavaju preko 500 radnika. Države u kojima se program koristi: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Poljska, Kuwait.