WEB (Cloud) verzija


Osnovne informacije

GALA construction software (WEB verzija) je moderan software namenjen građevisnkoj struci. Koristi najnoviju tehnologiju zasnovanu na HTML/JavaScript jeziku a namenjen je izradi kalkulacija, planiranja, kontrole utrošaka, obračuna izvedenih radova. Program se zasniva na Desktop (MS Windows) verziji, koristeći sve prednosti WEB tehnologije. Dodatno je unaprijeđen i poboljšan te nije potrebna nikakva instalacija.


GALA WEB software se razvija u smeru integracije planiranja, kontrole i upravljanja troškovima i vremenom, u centrlani sistem za upravljanje građevinskim projektima. WEB okruženje je posebno korisno kod rada sa udaljenih lokacija jer omogućava trenutni rad sa bazom podataka. Na taj način svi podaci su ažurni i vidljivi odmah.


WEB verzija programa se nalazi na udaljenom serveru i pokreće se kroz WEB pretraživač (browser) neovisno o operativno sustavu (MS Windows, Macintosh, Linux ili bilo koji drugi). Jedini preduvjet za rad je internet veza.
Program se takođe može instalirati u lokalnoj mreži. U tom slučaju, internet veza nije potrebna.image