WEB (Cloud) verzija


Radni nalozi, kontrola planiranih i utrošenih resursa

Kroz radne naloge unose se dnevna realizacija ili realizacija za odabrani period. Unosom realizacije radnog naloga generišu se podaci:
gotovost aktivnosti, utrošak radnih sati, utrošak materijala, utrošak rada mašina. Pri tome program preračunava trajanja aktivnosti na osnovu izvedene količine i pokazuje "trend".


Izlazni podaci:

utrošak radnih sati, materijala i mašina prema planiranom, realizacija aktivnosti za dinamički plan, građevinski dnevnik, radni nalog, izdatnica za skladišno poslovanje, rezultat gradilišta. Ukoliko takav način rada (dnevni ili nedeljni unos) ne odgovara organizaciji preduzeća, uviek je moguće unositi kumulativne utroške resursa te dobijati informacije o planiranim količinama i stvarno utrošenim količinama. Veliki broj ispisa radnih sati (po radniku, po projektu, po datumu ...).


Podizvođači

Praćenje realizacije podizvođača po aktivnosti. Mogućnost importa realizacije podizvođača iz MS Excel datoteke (prethodno exportovane kroz organizaciju).