MS Windows (Desktop) verzija


Predmeri

Brza, precizna i pregledna izrada predmera.
Korišćenjem prednosti novih tehnologija program omogućava brzu izradu predmera i ponuda. Import predmera iz Excela ili brzo kreiranje predmera kroz program, ostaviće dosta vremena za analize pojedinih stavki i kreiranje povoljnih ponuda. Izrada predmera je fleksibilna i zadovoljava različite oblike izgleda predmera i stavki. Za svaku unetu stavku moguće je videti analizu cena planiranu zaradu, kao i utroške rada, materijala i mašina, takav pregled se dobija i na nivou predmera. Promenom cenovnika ili primenom faktora moguće je donositi brze promene cena, ali i kroz izveštaje uvek kontrolirati efekte tih promena.


Osnovne mogućnosti

- Export i import predmera sa resursima (normirani predmer)
- Export i import predmera iz MS Excel-a
- Export i import materijala – omogućava brzu kontrolu cena materijala i ažuriranje predmera i cenovnika.
- Definisanje cenovnika rada, materijala, mašina na nivou predmera
- Definisanje faktora rada, materijala, mašina
- Višestruki unos stavki (drag/drop) iz knjige normi
- Kopiranje celog ili dela predmera (vrste radova, stavke sa analizama)
- Unos ostalih troškova (prevoz, spavanje radnika)
- Drag/drop stavki iz MS Office programa (Excel, Word)
- Drag/drop pomoćnih analiza iz knjige normi
- Izrada predmera iz IFC datoteke (Autocad Revit, Graphisoft ArchiCAD, Tekla, Arcon, Nemetschek ...)


Podizvođači

Komunikacija sa podizvođačima putem Excel tabela:
- poređenje, kontrola, odabir podizvođača, kalkulisanje zarade, import u predmer