Planiranje

Određivanje radnih aktivnosti i odabir tehnologije, određivanje WBS strukture, gantogram - izračun trajanja aktivnosti pomoću PDM metode, S-krive, beleženje realizacije – rekalkulacija plana, izveštaji (Planirano – Utrošeno – Trebalo utrošiti – finansijski rezultat projekta).

Operativni plan

Određivanje radnih aktivnosti kao i odabir tehnologija koje će se primenjivati vizualizovan je i u svakom trenutku omogućava odabir najpovoljnije varijante. Izbor najpovoljnije tehnologije za svaku aktivnost plana pomoću uporednih podataka o prethodno planiranim vrednostima, ponuđenim i sada odabranim. Priprema aktivnosti za Gantogram. Spajanje i razdvajanje aktivnosti u zavisnosti od potrebe prikazivanja u Gantogramu. Vođenjem projekta na taj način osigurava se najpovoljniji rezultat projekta.

Organizacija

Organizacija aktivnosti počinje sa određivanjem WBS-strukture. WBS (eng. Work breakdown structure) struktura se može automatski složiti po vrstama radova predmera. U tom slučaju su i aktivnosti automatski pridružene stavkama WBS-a. WBS struktura se može proizvoljno složiti po ličnom nahođenju. Omogućena je i hijerarhijska struktura stavki WBS-a, gde je potrebno aktivnosti razvrstati po stavkama WBS-a. Program sam predlaže optimalan odnos radnika unutar grupa. Na osnovu norme grupe odabranog kalendara i količine aktivnosti predlaže trajanje aktivnosti. Moguće je odrediti podizvođača i njegovu cenu za svaku aktivnost.

Gantogram

Gantogram omogućava povezivanje aktivnosti te proračunom po PDM metodi (od zadatog početka ili kraja projekta) izračunava trajanje projekta. U isto vreme histogram omogućava da se optimizuje korišćenje resursa. Na osnovu unesenih podataka program izračunava kritični put. Prikaz kasnih datuma odnosno datuma kad se mora početi sa izvršenjem aktivnosti da projekt ne kasni.

Izveštavanja

-Planirani prihod/rashod po periodima, Pregled potrebnih radnika ili mašina po danima ili po aktivnostima, Potreban materijal po WBS strukturi ili po vremenskom intervalu - kreiranje narudžbi.Beleženjem realizacije dobijamo podatke o stanju projekta:
- Podaci o utrošcima resursa (Planirano – utrošeno - trebalo utrošiti)
- Podaci na gantogramu i S – krive o trenutnom stanju projekta – da li smo u skladu sa rokovima

S-krive

S-krive su izuzetno moćan sistem vođenja projekta. Primer: Odaberemo betonski čelik, i hoćemo znati nekoliko stvari: najranije datume ugradnje, najkasnije datume, stvarne datume. S kriva se zasniva na spremljenom baseline-u (stanju projekta u trenutku spremanja) i to na najranijim i najkasnijim datumima, i ti datumi su prikazani plavom i crvenom linijom. Zelena linija - realizacija - iscrtava se iz utrošenih količina bilo iz radnog naloga ili kumulativnog unosa utroška, i prikazuje stvarno stanje ugradnje tog materijala. Ispis S-krive može biti na dnevnoj ili periodičnoj bazi. To znači da korisnik dobija informacije:
- koliko materijala treba ugraditi u rasponu od najranijeg/najkasnijeg perioda,
- koliko materijala je stvarno ugrađeno.
Pri tome program izračunava dnevne količine (na osnovu datumskog raspona u kojem je materijal ugrađen), pazi na neradne dane itd. Za sada program sadrži S-krive: Realizacije, tipa radnika (Tesari, Zidari ...), materijala, mašina, očekivanog prihoda, očekivanog rashoda - sa dnevnim ili periodičnim ispisima.

Analize

U modulu analiza koriste se trodimenzionalne kocke – cube. Brza promena stupaca reporta ili filtriranjem reporta korisnik može sam složiti na brzinu izveštaj koji mu treba. Jednom kreirani izgled izveštaja se može spremiti – kao šablon ili sa podacima. Moguće je postaviti dodatne uslove kroz kreiranje upita. Svi izveštaji se mogu izvesti u Excel. Ad-hoc izveštavanje po želji korisnika.