MS Windows (Desktop) verzija


Skladište materijala

prijemnice, izdatnice, otpremnice, međuskladišnice, narudžbe, stanje skladišta, kontrola utrošenog materijala.
Vođenje skladišne evidencije, definisanje proizvoljnog broja skladišta te evidentiranje ulaza i izlaza materijala je proces kojim svaki vođa projekta treba upravljati i dobijati informacije o stanju skladišta i kontroli utrošenog materijala. Mogućnost kreiranja novog dokumenta od postojećeg (npr. od prijemnice, kreiranje otpremnice, izdatnice, međuskladišnice, narudžbe itd.) ili kopiranje postojećeg. Skladišta mogu biti normalna (materijalna) skladišta ili skladište može biti mašina i/ili vozilo.

Izveštaji: lager liste, skladišne kartice, pregledi po svim skladištima, materijal po skladištu


Skladište alata i sitnog inventara

Evidencija alata i sitnog inventara: zaprimanje, otpis, reversi radnicima, povraćaj reversa. Evidencija koja omogućava brzi uvid u to gde se alat nalazi ili koji i koliko alata duži pojedini radnik.